B2B – Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Pluniverse ApS
Slotsbryggen 14
4800 Nykøbing Falster
CVR nr: 41278420
Telefon: 23108190
Email: info@pluniverse.dk

Pris og betaling

Hos Pluniverse ApS er alle priserne i danske kroner og angivet ekskl. moms i det der handles med B2B (Business to Business). 
Produktpriser på hjemmesiden er et gennemsnits estimat, og der vil pr. projekt blive udarbejdet et tilbud med en mere specifik pris, afhængig af design, detaljegrad, kvantitet, transport ønske mv.
Pluniverse ApS modtager og sender betaling via faktura og bankoverførelser. Beløb er primært i DKK valuta, men kan også handles i USD.

Produktion

Pluniverse ApS samarbejder med en fabrik i Kina, som producere produkterne. En normal lead time er mellem 40 og 55 dage, med forbehold for udsving afhængig af travlhed og periode på året der bestilles. 
Før en produktion går i gang, betales som udgangspunkt altid et depositum på 50%, med mindre andet aftales i et given tilbud eller anden skriftlig form. 

Fortrydelsesret og refusion

Der er fortrydelsesret indtil produktionen er sat i gang. Er produktionen hos fabrikken først sat i gang, gives depositummet ikke tilbage. Er det fulde beløb betalt som depositum vil der kunne refunderes det resterende beløb som ikke har været i produktionsomkostningerne.
Hvis der er tale om refusion, gøres dette enten via ny faktura eller kreditnota, afhængig af omstændighederne. 


Levering

Pluniverse ApS fragter med søfart, rail og fly. Den mest optimale og primære metode er søfragt og alle tilbud bliver udarbejdet med søfragt som første priortet, med mindre andet ønskes. En leveringsperiode efter produktionen er færdig fra fabrikken ligger mellem 35 og 55 dage.  Der tages forbehold for ændringer i leveringen afhængig af verdenssituationen og Force Majeure. 
Pluniverse ApS levere til hele Danmark og efter ønske inden for EU’s grænser. Varene sendes direkte til ønsket lagerdestination. 

Forsinket levering
Hvis der opstår eller forventes en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informere Pluniverse ApS kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og hvis muligt, ny forventet leveringstid.

Undersøgelse
Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Pluniverse ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget ikke straks meddeles skriftiligt til Pluniverse ApS, kan den ikke senere gøres gældende.

 

Ansvar

Ansvar
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger der følger af aftalegrundet. 

Informationer og mails.
Pluniverse ApS står ikke til ansvar for forsinkelser eller manglende oplysninger, hvis kunden ikke har svaret på mails eller overhold andre deadlines, som f.eks tilsendelse af grafisk materiale, som står ved en produktion. 

Indirekte tab
Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundet er Pluniverse ApS ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab. Herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, med mindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. 

Force Majeure
Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af kontrakten er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Pluniverse ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, naturkatastrofer, oprør, indførelsesforbud, myndighedspåbud, brand, strejker, epidemier, pandemier, nationale og internationale sundhedskriser, lockouts eller lignende.

Certificering og CE mærkning
Pluniverse ApS står for CE mærkningen og laver gældende test på baggrund af EU’s Overensstemmelsesærklæringer.

Fortrydelsesret og refusion

Der er fortrydelsesret indtil produktionen er sat i gang. Er produktionen hos fabrikken først sat i gang, gives depositummet ikke tilbage. Er det fulde beløb betalt som depositum vil der kunne refunderes det resterende beløb som ikke har været i produktionsomkostningerne.
Hvis der er tale om refusion, gøres dette enten via ny faktura eller kreditnota, afhængig af omstændighederne. 


Designs

Kundens eget design
Ved Kundens eget ønske om et design kunden har udarbejdet eller på anden vis giver design/skabelon til, godkender Kunden at det design, som skal produceres, er deres IP og ejendom. Dermed erklærer kunden at kunden er rettighedshavere til figuren som Pluniverse ApS skal producere, og at der Kunden bekendt ikke er andre der har rettigheder hertil. Pluniverse ApS har derfor intet ansvar for dette.

Pluniverse specialdesign
Hvis Pluniverse ApS speciallaver et design til en kunde, som ikke bliver til en produktion efter protoype, og kunden ikke udskyder en eventuelt bestilling, forbeholder Pluniverse ApS sig retten til at sælge og producere dette design til en anden kunde. 
En færdig produktion, som er speciallavet med design til en kunde vil ikke kunne blive solgt og produceret til andre, med mindre der er skriftlig dokumentation på at dette er godkendt fra kundens side af. 

Pluniverse originale designs
Pluniverse ApS’ originale designs, som kan ses under siden “produkter”, vil kunne produceres til alle. Her kan kundens eget swing-tag, forskellige farver, logo brodering mv. indgå.  Man kan derfor ikke “reservere” et design af Pluniverses originale, med mindre det er fra “prototype” kategorien, nævnt i “speciallavet designs”.

Prototyper

Pluniverse ApS forbeholder sig retten til at bruge en protoype, som en case på hjemmesiden og til markedsførings materiale, selv hvis den ikke er blevet til en produktion. Ønskes dette ikke, f.eks ved at det er en bestemt IP eller på anden vis at projektet, som produktet skal bruges til, er udskudt skal dette meldes klart og tydeligt på skrift.

Færdige projekter

Pluniverse ApS forbeholder sig retten til at bruge en færdig produktion, som case på hjemmeside og til markedsførings materiale. Dette sker først efter at kunden har modtaget produkterne og at de er sat i salg, udgivet eller på anden vis er taget i brug, med mindre andet er aftalt klart og tydeligt på skrift.